Opieka nad dzieckiem

W Niemczech masz możliwość opieki nad dziećmi w państwowych i finansowanych prywatnie ośrodkach opieki dziennej (KITAS). Za opiekę możesz również wynająć opiekuna lub opiekunki. Są jednak koszty wszystkich rodzajów opieki. Niestety liczba bezpłatnych miejsc w opiece nad dziećmi jest bardzo niska, co sprawia, że ​​wczesna rejestracja jest niezbędna. W większości przypadków trzeba poczekać do roku.

Niemiecki system szkolny

W Niemczech uczęszczanie w szkole jest obowiązkowa. Zazwyczaj jest to okres 9 lat. Ponieważ projektowanie systemu edukacji leży w gestii poszczególnych krajów związkowych, treści nauczania i wymagania dotyczące wydajności, a także typy szkół mogą się różnić. Pamiętaj, aby poinformować się na stronach odpowiedzialnego Ministerstwa Edukacji i Szkoły swojego stanu. Przegląd ministerstw edukacji można znaleźć poniżej.

Większość dzieci w Niemczech uczęszcza do państwowych szkół, które są bezpłatne. Tylko podczas wizyty w prywatnej szkole mogą ponosić koszty.
Jak tylko twoje dziecko uczęszcza do szkoły, otrzymasz list od szkolnego biura administracyjnego swojego miasta. Jeśli chciałbyś zapisać swoje dziecko samodzielnie w szkole, skontaktuj się również z odpowiednim urzędem administracji szkoły. Poniżej znajduje się przegląd rad szkolnych i szkół w Niemczech.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższe linki.